Tepelné hospodářství

ROK 2016

 Průběh a ukončení topné sezóny v 1. pololetí 2016 byl bez výpadků v dodávce tepla.

Teplotně bylo 1.pololetí průměrné s chladnějším lednem a květnem, v denostupních prakticky stejné jako v r.2015. Objem dodaného tepla proti r.2015 nižší o 2,3 %. Vytápění bylo ukončeno 23.května.

Ve druhém, pololetí bylo vytápění zahájeno 3. října a zejména listopad a prosinec byly ve srovnání s r.2015 výrazně chladnější což se projevilo ve zvýšených dodávkách tepla.

ROK 2015

Průběh a ukončení topné sezóny v 1. pololetí 2015 byl bez rozsáhlejších výpadků v dodávce tepla.

Teplotně bylo 1.pololetí nadnormální s teplejší zimou a delším mírným jarem, v denostupních prakticky stejné jako v r.2014. Objem dodaného tepla proti r.2014 vyšší o 6,7 %.  Vytápění bylo ukončeno 5.května.

V září byla realizována plánovaná akce - výměna teplovodu PS Krystal - 2.etapa.

 

Do konce roku bude provedena ve vybraných objektech na ulici Očovská výměna technologie na ohřev teplé vody.


Provozovna TVH vyrábí a dodává teplo do 210-ti objektů v Hodoníně, a to jak do bytů tak do škol, úřadů a firem.

Teplo je vyráběno v blokových nebo malých domovních kotelnách. Větší část tepla je nakupována z Elektrárny Hodonín ve formě páry nebo horké vody. V systému centrálního zásobování je teplo rozváděno do objektů venkovním potrubím dvoutrubkovými nebo čtyřtrubkovými rozvody. Tam, kde je teplo vedeno dvoutrubkovým rozvodem, je na centrálním tepelném zdroji vyrobeno teplo, které přijde do směšovací stanice v objektu, kde se podle potřeby odběratele rozdělí na teplo do ÚT či do TUV. Při čtyřtrubkovém rozvodu je v centrálním zdroji tepla vyrobeno teplo do ÚT a samostatně teplá voda a každé médium je zvlášť vedeno do objektu.

tepelné


Provozovaná zařízení:

 

15        parních předávacích stanic

119      směšovacích stanic

6          plynové kotelny v režimu  velkoodběr

13        plynových kotelen v režimu maloodběr

1          kotelna na propan-butan

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty ke stažení

Soubor Popis Vloženo Velikost Staženo
Předběžné ceny tepla Předběžné ceny tepla 01. 02. 2017, 08:06:35 91 kB 391x
Denostupně 2017 01. 02. 2017, 08:05:25 192 kB 384x
Ceny tepla 2016 Předpokládané ceny tepla za 1 GJ na rok 2016 včetně DPH 25. 01. 2016, 10:35:56 91 kB 835x
Ceny tepla 2015 Předpokládané ceny tepla za 1 GJ na rok 2015 včetně DPH 05. 03. 2015, 09:30:48 91 kB 1196x
Denostupňová metoda K21, Hodonín průměr je 3500 K21 D° 09. 04. 2014, 09:03:34 28 kB 1256x
Předávací stanice - napojené domy 16. 06. 2008, 14:10:48 29 kB 3583x

V přechodném období, kdy venkovní teplota kolísá kolem rozhodné teploty průměrných 13°C, je problematické rozhodnout, zda objekty vytápět nebo ne. Záleží to samozřejmě také na stavu domu, zejména na jeho tepelně-izolačních vlastnostech. U objektů s instalovanou domovní předávací stanicí lze na žádost zástupce vlastníků /předseda, místopředseda společenství vlastníků/ vytápění objektu zapnout nebo vypnout dle okamžitého stavu počasí.

 

U objektů napojených na předávací stanice Horní Valy, Lesní /Lesanka/, Bažantnice a Národní 61 bude v tomto období vytápění vždy zapnuto /s vyjímkou havarijních stavů nebo rekonstrukcí na technologii/. Tyto objekty jsou technologicky tak propojeny, že je nelze regulovat samostatně.

 

Ročně dodáme odběratelům asi 200 tis. GJ tepla, v závislosti na počasí. Teplo dodávané do objektů je měřeno na patách domů měřidly tepla Clorius případně LandisGyr.

Ceny

Měřidla jsou cejchovaná, přecejchování se provádí zpravidla po 4 letech. Dle údajů na měřidlech - množství spotřebovaného tepla - se účtuje celková částka za teplo. Do nákladů na cenu tepla se zahrnují (dle Energetického regulačního úřadu) všechny oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku. Tato cena je regulovaná ERU.

V praxi tedy cena tepla roste pouze s růstem cen nakupovaných energií. Cena tepla je vypočtena jako podíl skutečných nákladů a vyrobených GJ za topnou sezónu - kalendářní rok - a rozpočítávání na jednotlivé odběratele je prováděno počítačovým programem SPOTEP.

 

Cesta tepla

Teplo je vyráběno v blokových nebo malých domovních kotelnách. Větší část tepla je nakupována z Elektrárny Hodonín ve formě páry nebo horké vody. V systému centrálního zásobování je teplo rozváděno do objektů venkovním potrubím dvoutrubkovými nebo čtyřtrubkovými rozvody.

Tam, kde je teplo vedeno dvoutrubkovým rozvodem, jsou v objektech spotřeby instalovány domovní směšovací stanice, kde se podle potřeby odběratele rozdělí teplo do ÚT či do TUV. Při čtyřtrubkovém rozvodu je v centrálním zdroji tepla přeměněno teplo v páře nebo horké vodě na teplo do ÚT a teplo na ohřev TUV, a každé médium je zvlášť vedeno do objektu spotřeby.

Webdesign Michal Škrabálek Počet návštěv: 688056, tato sekce: 16405 Městská bytová správa, spol. s r.o.
Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 69501