Informace ke správě městských bytů a nebytových prostor od 1. 1. 2019

Vážení nájemci, tímto Vás chceme informovat o změně ve správě bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Hodonína.  Část agendy zejména příjem žádostí o nájem bytů a nebytových prostor, dodatky a změny nájemních smluv, hotovostní platby za nájem, žádosti o splátkové kalendáře apod. přechází  od 1.1.2019 z Městské bytové správy spol. s r.o. na Městský úřad Hodonín, budova  Národní tř. 25.  Níže uvádíme kontaktní pracovníky, na které se můžete na městském úřadě obracet.


Mgr. Romana Bírešová
kanc. č. 14a, tel. 518 316 344, e-mail: biresova.romana@muhodonin.cz, Odbor majetkový, Národní třída 25, přízemí

  • příjem žádostí o nájem bytů a nebytových prostor
  • příprava nájemních smluv, projednání žádostí v orgánech města
  • dodatky a změny nájemních smluv (prodloužení smluv, společný nájem, přechod nájmu, zánik nájmu apod.)
  • žádosti o splátkové kalendáře, projednání v orgánech města
  • příjem a řešení stížnosti v souvislosti s nájemními vztahy
  • administrativa – oznamuje žadatelům výsledek projednání žádostí, zajišťuje podepsání dokumentů

Ing. Adéla Lopraisová
kanc. č. 14a, tel. 518 316 364, e-mail: lopraisova.adela@muhodonin.cz, Odbor ekonomiky a financí, Národní třída 25, přízemí

  • tajemník bytové komise
  • vedení účetnictví správy nemovitostí
Pokladna Městské bytové správy nemůže od 1.1.2019 přijímat platby nájmu a služeb v hotovosti.

Tyto je možné uhradit na pokladně městského úřadu:

  • Jana Malá, pokladna, tel. 518 316 435, e-mail: mala.jana@muhodonin.cz
  • Odbor ekonomiky a financí, Národní třída 25, přízemí

Vymáhání pohledávek, žaloby, exekuce apod. zajišťuje právník města Mgr. Martina Kadrnková, kanc. č. 40, tel. 518 316 346          e-mail: kadrnkova.martina@muhodonin.cz. Odbor právní, Národní třída 25, přízemí.

Evidence nájmu, vyúčtování služeb (paní Jana Jochmanová) a technická správa nemovitostí zůstává na Městské bytové správě spol. s r.o. Požadavky na opravy se nadále hlásí na údržbě MěBS (paní Stanická Pavla). Komunikaci s městem ve věci oprav zajišťuje technik MěBS Renata Kočárková, tel. 518 398 527, e-mail: kocarkova@bytovka.cz,

Vytisknout stránku Vytisknout stránku