Reklamační řízení

Reklamace, dotazy je možné uplatnit telefonicky od 30. 4. 2020 do 29. 5. 2020, a to od 8.00 - 12.00 hod.

Vlastníkům s nahlášeným  číslem účtu bude přeplatek převeden na účet. Ostatní vlastníci si budou moci přeplatky vyzvednout na poště po obdržení poukázky typu "B" do schránky. Nedoplatky můžete uhradit převodem na účet MěBS, spol. s r.o., Rodinova 691/4, Hodonín  po obdržení poukázky typu "A" do schránky.  Přeplatky vlastníkům, kteří dluží na fakturách za opravy, budou vypláceny od 20. 6. 2020 dle předchozí domluvy.

Splatnost nedoplatku končí dnem 31. 7. 2020, z nezaplacené částky bude od 1. 8. 2020 počítán úrok z prodlení.

Nepostačující zálohy na služby budou automaticky upraveny k 1. 7. 2020 tak, aby pokryly předpokládané náklady na rok 2021. V případě souběhu Vašeho přeplatku a dluhu, budou tyto v souladu s ustanovením §1982 Obč. zákoníku započteny.

Individuálně si lze zálohy upravit již po obdržení vyúčtování za podmínky, že výše záloh neklesne pod předpokládaný náklad.

 

Přístup do budovy správce v měsíci květnu 2020 pouze dle předchozí domluvy na tel 518 398 512

Vytisknout stránku Vytisknout stránku