Ukončení opatření v souvislosti s Covid-19

Prohlášení jednatele Městské bytové správy, spol. s r.o. ve věci Covid-19. Oznámení o ukončení přijatých preventivních opatření v souvislosti s Covid-19.

Oznamuji, že k 5.8.2020 byla ukončena pro zaměstnance MěBS čtrnáctidenní preventivní opatření a případná karanténa přijatá v souvislosti s výskytem Covid-19 u jednoho z našich zaměstnanců. V rámci přijatých preventivních opatření bylo u ostatních dotčených zaměstnanců provedeno testování na Covid-19 s negativním výsledkem, které jejich nákazu vyloučilo. Sídlo MěBS bylo rovněž podrobeno důkladné desinfekci.

Ode dne 5.8.2020 je tak obnoven běžný provoz.

V Hodoníně dne 5.8.2020

Ing. Jana Bimková
Jednatelka Městské bytové správy, spol. s r.o.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku