Městská bytová správa, spol. s.r.o. Hodonín

Zajišťujeme správu nemovitostí, a to městských bytů a nebytových prostor, privatizovaných bytů a bytů v majetku bytových družstev (provozně technický útvar), dále příjem a zpracování žádostí na pronájem městských bytů, agendu spojenou s vymáháním dluhů na nájmu a na službách spojených s užíváním bytů a rovněž zajišťuje prodej městských bytů (bytové oddělení).

Tepelné hospodářství

Ročně dodáme odběratelům asi 200 000 GJ tepla, v závislosti na počasí. Provozujeme 15 parních předávacích stanic, 119 směšovacích stanic a 20 kotelen. více

Údržba

Zajišťujeme projektovou činnost a práce v oblasti vodoinstalací, plynoinstalací, topenářství, elektro a výtahů, stolařské a podlahářské, rekonstrukce, poradenství, apod. více


Městské byty

Vykonáváme na základě mandátní smlouvy správu městského bytového fondu, kterou zajišťuje prostřednictvím bytového oddělení a provozně technického útvaru. více

Správa prodaných bytů (SVJ)

Zajišťujeme správu prodaných bytů v jednotlivých společenstvích vlastníků na základě mandátních smluv. více