Kontakt

QR KontaktMěstská bytová správa, spol. s r.o. je od 21. prosince 1995 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 21697. Zakladatelem a jediným společníkem je Město Hodonín

Sídlo: Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 695 01, IČ: 634 89 953, DIČ: CZ699001303
Statutární orgán: Ing. Jana Bimková, jednatelka společnosti
ID datové schránky: 4mimcfg

Pokladna
Pondělí, středa 7.30 – 17.00, II. patro, dveře č. 16
Rodinova 691/4, Hodonín


Správa
jednatelka
Ing. Jana Bimková
518 398 512
bimkova@bytovka.cz
Správní úsek
sekretariát, fax
Marcela Ingrová 
ingrova@bytovka.cz
518 398 512
správce HW
Dušan Škopík 
skopik@bytovka.cz
vedoucí
Ing. Milana Vršťalová
518-398 532, 733 640 454
vrstalova@bytovka.cz
mzdová účtárna
Dana Skripalová
518-398 538
skripalova@bytovka.cz
účetní
Iva Bílská
518-398 533
bilska@bytovka.cz
účetní
Ladislava Suchánková
518-398 536
suchankova@bytovka.cz
pokladna
Ladislava Suchánková
518-398 511
suchankova@bytovka.cz
právník společnosti
Mgr. Lucie Sitníková
518-398 518, 602 127 717
sitnikova@bytovka.cz
Údržba
vedoucí údržby
Miloslav Komosný
518-398 546, 607 829 808
komosny@bytovka.cz
technik údržby, vedoucí skladu
Martin Hančík
518-398 545, 607 001 912
hancik@bytovka.cz
provozní ekonomka, fakturace
Pavla Stanická 
518-398 545, 607 273 900
stanicka@bytovka.cz
Tepelné  
vedoucí
Ing. Petr Pacal
518-398 524, 602 515 443
pacal@bytovka.cz
ekonomka, fakturace
Jitka Vrábliková 
518-398 529, 602 734 775
vrablikova@bytovka.cz
mistr tepelné údržby
Miroslav Makudera
601 059 440, 601 059 440
makudera@bytovka.cz
centrální dispečink 602 793 211, 602 793 211
dispecink@bytovka.cz
Realitní oddělení
vedoucí
Pavel Schöndorf
518-398 528, 723 154 227
schondorf@bytovka.cz
technik, projekce
Zuzana Adamcová
518 398 513, 736 624 070
adamcova@bytovka.cz
technik
Michal Hedrich
518-398 519, 606 648 953
hedrich@bytovka.cz
technik
Aleš Bábíček
518-398 526, 606 387 498
babicek@bytovka.cz
vedoucí účetní
Ing. Dana Jaroňková
518 398 537, 724 358 677
jaronkova@bytovka.cz
účetní
Jana Králová
518 398 531, 724 118 869
kralova@bytovka.cz
účetní
Hana Svatošová
518-398 534, 724 755 322
svatosova@bytovka.cz
účetní
Dana Zaorálková
518-398 541, 602 552 758
zaoralkova@bytovka.cz
účetní
Iva Kuglíková
518-398 535, 725 796 491
kuglikova@bytovka.cz
účetní
Jana Štylárková
518-398 540, 725 788 731
stylarkova@bytovka.cz
účetní
Bc. Lenka Holá, BA
518-398 517, 607 804 188
lenka.hola@bytovka.cz
finanční účtárna - bytová družstva
Ing. Zdeňka Drutarovská
518-398 535
drutarovska@bytovka.cz
technik
Jiří Foltýn
518 398 540, 724 986 064
foltyn@bytovka.cz
Hotel Krystal
recepce 518-391 311
krystal@hotel-krystal.cz
Kontaktní formulář
Jméno: (povinné)
E-mail:
Telefon:
Zpráva: (povinné)
Vytisknout stránku Vytisknout stránku