Kontakt

QR KontaktMěstská bytová správa, spol. s r.o. je od 21. prosince 1995 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 21697. Zakladatelem a jediným společníkem je Město Hodonín

Sídlo: Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 695 01, IČ: 634 89 953, DIČ: CZ699001303
Statutární orgán: Ing. Jana Bimková, jednatelka společnosti

Pokladna
Pondělí, středa 7.30 – 17.00, II. patro, dveře č. 16
Rodinova 691/4, Hodonín


MěBS - ústředna 518 398 511
Správa
jednatelka
Ing. Jana Bimková
518 398 512
bimkova@bytovka.cz
Správní úsek
sekretariát, fax
Marcela Ingrová 
ingrova@bytovka.cz
518 398 512
správce HW
Dušan Škopík 
skopik@bytovka.cz
vedoucí
Milana Vršťalová
518-398 532
vrstalova@bytovka.cz
mzdová účtárna
Dana Skripalová
518-398 538
skripalova@bytovka.cz
účetní
Iva Bílská
518-398 533
bilska@bytovka.cz
účetní
Ladislava Suchánková
518-398 536
suchankova@bytovka.cz
pokladna
Ladislava Suchánková
518-398 511
suchankova@bytovka.cz
právník společnosti
Mgr. Lucie Sitníková
518-398 518
sitnikova@bytovka.cz
Údržba
vedoucí údržby
Miloslav Komosný
518-398 546
komosny@bytovka.cz
technik údržby, vedoucí skladu
Martin Hančík
518-398 545
hancik@bytovka.cz
provozní ekonomka, fakturace
Pavla Stanická 
518-398 545
stanicka@bytovka.cz
Tepelné  
vedoucí
Ing. Petr Pacal
518-398 524
pacal@bytovka.cz
ekonomka, fakturace
Jitka Vrábliková 
518-398 529
vrablikova@bytovka.cz
mistři tepelné údržby
Zdeněk Harca, Josef Klásek
602 734 778
dispecink@bytovka.cz
centrální dispečink 602 793 211
Realitní oddělení
vedoucí
Pavel Schöndorf
518-398 528
schondorf@bytovka.cz
technik, projekce
Zuzana Adamcová
518 398 513
adamcova@bytovka.cz
technik
Michal Hedrich
518-398 519
hedrich@bytovka.cz
technik
Aleš Bábíček
518-398 526
babicek@bytovka.cz
vedoucí účetní
Ing. Dana Jaroňková
518 398 537
jaronkova@bytovka.cz
účetní
Jana Králová
518 398 531>
kralova@bytovka.cz
účetní
Hana Svatošová
518-398 534
svatosova@bytovka.cz
účetní
Dana Zaorálková
518-398 541
zaoralkova@bytovka.cz
účetní
Iva Kuglíková
518-398 535
kuglikova@bytovka.cz
účetní
Jana Štylárková
518-398 540
stylarkova@bytovka.cz
účetní
Bc. Lenka Holá, BA
518-398 517
lenka.hola@bytovka.cz
finanční účtárna - bytová družstva
Ing. Zdeňka Drutarovská
518-398 535
drutarovska@bytovka.cz 
Hotel Krystal
recepce 518-391 311
krystal@hotel-krystal.cz

 

Kontaktní formulář
Jméno: (povinné)
E-mail:
Telefon:
Zpráva: (povinné)
Vytisknout stránku Vytisknout stránku