Městská bytová správa, spol. s.r.o. Hodonín

Zajišťujeme správu nemovitostí, a to privatizovaných bytů a bytů v majetku bytových družstev.

Tepelné hospodářství

Ročně dodáme odběratelům asi 200 000 GJ tepla, v závislosti na počasí. Provozujeme 15 parních předávacích stanic, 119 směšovacích stanic a 20 kotelen. více

Údržba

Zajišťujeme projektovou činnost a práce v oblasti vodoinstalací, plynoinstalací, topenářství, elektro a výtahů, stolařské a podlahářské, rekonstrukce, poradenství, apod. více


Správa prodaných bytů (SVJ)

Zajišťujeme správu prodaných bytů v jednotlivých společenstvích vlastníků na základě mandátních smluv. více