Tepelné hospodářství

Aktuálně

Teplotně bylo 1.pololetí teplejší proti roku 2021 zejména v květnu - vytápění bylo ukončeno 5.května. Ve druhém pololetí pokračuje trend snižování dodávek tepla. Celkově předpokládáme za rok 2022 snížení dodávek asi o 12%. Vzhledem k růstu nákupní ceny tepla tak nepředpokládáme významný růst nákladů za dodávku tepla. 

Na rok 2023 předpokládáme růst nákladů za dodávku tepla asi o 20%

Upozorňujeme odběratele, a to zejména ty, kteří měli již v minulosti nedoplatek za dodávku tepla, že jim budou zvýšeny zálohy a to od března 2023.


V přechodném období, kdy venkovní teplota kolísá kolem rozhodné teploty průměrných 13°C, je problematické rozhodnout, zda objekty vytápět nebo ne. Záleží to samozřejmě také na stavu domu, zejména na jeho tepelně-izolačních vlastnostech. U objektů s instalovanou domovní předávací stanicí lze na žádost zástupce vlastníků /předseda, místopředseda společenství vlastníků/ vytápění objektu zapnout nebo vypnout dle okamžitého stavu počasí.

U objektů napojených na předávací stanice Horní Valy, Lesní /Lesanka/, Bažantnice a Národní 61 bude v tomto období vytápění vždy zapnuto /s vyjímkou havarijních stavů nebo rekonstrukcí /. Tyto objekty jsou technologicky tak propojeny, že je nelze regulovat samostatně. Ročně dodáme odběratelům asi 150 tis. GJ tepla, v závislosti na počasí. Teplo dodávané do objektů je měřeno na patách domů měřidly tepla Clorius a LandisGyr. Postupně probíhá jejich výměna za ultrazvuková měřidla s vysokou přesností.


Provozovaná zařízení

  • 15 parních předávacích stanic
  • 118 směšovacích stanic
  • 6 plynových kotelen
  • 12 plynových kotelen v režimu maloodběr
  • 1 kotelna na propan-butan
Vytisknout stránku Vytisknout stránku