Tepelné hospodářství

Aktuálně

Od ledna dochází k podstatnému nárůstu objemu dodávek tepla odběratelům a to vlivem chladného počasí, které pokračuje do současnosti /konec května/. Lze očekávat růst nákladů na vytápění asi o 10%. Doporučujeme proto odběratelům, aby si zvýšili zálohy na dodávku tepla.

Vytápění bude ukončeno dle platné vyhlášky dne 31.5. Pokud bude chladné počasí pokračovat, je možné v určitých objektech vytápění obnovit na základě písemné žádosti SVJ.


V přechodném období, kdy venkovní teplota kolísá kolem rozhodné teploty průměrných 13°C, je problematické rozhodnout, zda objekty vytápět nebo ne. Záleží to samozřejmě také na stavu domu, zejména na jeho tepelně-izolačních vlastnostech. U objektů s instalovanou domovní předávací stanicí lze na žádost zástupce vlastníků /předseda, místopředseda společenství vlastníků/ vytápění objektu zapnout nebo vypnout dle okamžitého stavu počasí.

U objektů napojených na předávací stanice Horní Valy, Lesní /Lesanka/, Bažantnice a Národní 61 bude v tomto období vytápění vždy zapnuto /s vyjímkou havarijních stavů nebo rekonstrukcí /. Tyto objekty jsou technologicky tak propojeny, že je nelze regulovat samostatně. Ročně dodáme odběratelům asi 150 tis. GJ tepla, v závislosti na počasí. Teplo dodávané do objektů je měřeno na patách domů měřidly tepla Clorius a LandisGyr. Postupně probíhá jejich výměna za ultrazvuková měřidla s vysokou přesností.


Provozovaná zařízení

  • 15 parních předávacích stanic
  • 118 směšovacích stanic
  • 6 plynových kotelen
  • 12 plynových kotelen v režimu maloodběr
  • 1 kotelna na propan-butan

 


ROK 2020

Průběh a ukončení topné sezóny v 1. pololetí 2020 byl bez výpadků v dodávce tepla. Teplotně bylo 1. pololetí průměrné s chladnějším březnem a dubnem. Celkově v denostupních téměř shodné s rokem 2019. Vytápění bylo ukončeno 18. května. Ve 2. pololetí byly měsíce říjen a listopad proti roku 2019 mírně chladnější. Celkově v denostupních byl rok 2020 chladnější o 2% proti roku 2019. Topná sezóna ve 2. pololetí byla zahájena 24.září. Objem dodaného tepla je proti r.2019 vyšší o 3,6 %.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku