Tepelné hospodářství

V přechodném období, kdy venkovní teplota kolísá kolem rozhodné teploty průměrných 13°C, je problematické rozhodnout, zda objekty vytápět nebo ne. Záleží to samozřejmě také na stavu domu, zejména na jeho tepelně-izolačních vlastnostech. U objektů s instalovanou domovní předávací stanicí lze na žádost zástupce vlastníků /předseda, místopředseda společenství vlastníků/ vytápění objektu zapnout nebo vypnout dle okamžitého stavu počasí.

U objektů napojených na předávací stanice Horní Valy, Lesní /Lesanka/, Bažantnice a Národní 61 bude v tomto období vytápění vždy zapnuto /s vyjímkou havarijních stavů nebo rekonstrukcí na technologii/. Tyto objekty jsou technologicky tak propojeny, že je nelze regulovat samostatně. Ročně dodáme odběratelům asi 200 tis. GJ tepla, v závislosti na počasí. Teplo dodávané do objektů je měřeno na patách domů měřidly tepla Clorius případně LandisGyr.


ROK 2016

 Průběh a ukončení topné sezóny v 1. pololetí 2016 byl bez výpadků v dodávce tepla. Teplotně bylo 1.pololetí průměrné s chladnějším lednem a květnem, v denostupních prakticky stejné jako v r.2015. Objem dodaného tepla proti r.2015 nižší o 2,3 %. Vytápění bylo ukončeno 23.května. Ve druhém, pololetí bylo vytápění zahájeno 3. října a zejména listopad a prosinec byly ve srovnání s r.2015 výrazně chladnější což se projevilo ve zvýšených dodávkách tepla.


ROK 2015

Průběh a ukončení topné sezóny v 1. pololetí 2015 byl bez rozsáhlejších výpadků v dodávce tepla. Teplotně bylo 1.pololetí nadnormální s teplejší zimou a delším mírným jarem, v denostupních prakticky stejné jako v r.2014. Objem dodaného tepla proti r.2014 vyšší o 6,7 %.  Vytápění bylo ukončeno 5.května. V září byla realizována plánovaná akce - výměna teplovodu PS Krystal - 2.etapa.

Do konce roku bude provedena ve vybraných objektech na ulici Očovská výměna technologie na ohřev teplé vody. Provozovna TVH vyrábí a dodává teplo do 210-ti objektů v Hodoníně, a to jak do bytů tak do škol, úřadů a firem.

Teplo je vyráběno v blokových nebo malých domovních kotelnách. Větší část tepla je nakupována z Elektrárny Hodonín ve formě páry nebo horké vody. V systému centrálního zásobování je teplo rozváděno do objektů venkovním potrubím dvoutrubkovými nebo čtyřtrubkovými rozvody. Tam, kde je teplo vedeno dvoutrubkovým rozvodem, je na centrálním tepelném zdroji vyrobeno teplo, které přijde do směšovací stanice v objektu, kde se podle potřeby odběratele rozdělí na teplo do ÚT či do TUV. Při čtyřtrubkovém rozvodu je v centrálním zdroji tepla vyrobeno teplo do ÚT a samostatně teplá voda a každé médium je zvlášť vedeno do objektu.


Provozovaná zařízení:

  • 15 parních předávacích stanic
  • 119 směšovacích stanic
  • 6 plynové kotelny v režimu velkoodběr
  • 13 plynových kotelen v režimu maloodběr
  • 1 kotelna na propan-butan
Vytisknout stránku Vytisknout stránku