Tepelné hospodářství

Aktuálně

Vážení odběratelé, jako každý rok se v přechodném období projevují rozdíly v tepelně-izolačních vlastnostech jednotlivých domů
a tím i náročnost na vytápění.
 
Pravidla pro vytápění předepisuje vyhláška 194/2007:
§ 2

(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.
 
Pokud bude v přechodném období požadavek ze strany odběratelů na zahájení vytápění, může být akceptovaný pouze na základě písemné žádosti předsedy SVJ např. mailem

Vytápění bylo ukončeno v pátek 10. 5. 2024

První pololetí roku 2023 bylo proti r. 2022 chladnější, zejména měsíc květen. Vytápění bylo ukončeno 22.5.2023.

Na rok 2023 předpokládáme růst nákladů za dodávku tepla asi o 20 %

Na rok 2024 předpokládáme růst nákladů za dodávku tepla asi o 9 %

Upozorňujeme odběratele, a to zejména ty, kteří měli již v minulosti nedoplatek za dodávku tepla, že jim budou zvýšeny zálohy a to od března 2023.


V přechodném období, kdy venkovní teplota kolísá kolem rozhodné teploty průměrných 13°C, je problematické rozhodnout, zda objekty vytápět nebo ne. Záleží to samozřejmě také na stavu domu, zejména na jeho tepelně-izolačních vlastnostech. U objektů s instalovanou domovní předávací stanicí lze na žádost zástupce vlastníků /předseda, místopředseda společenství vlastníků/ vytápění objektu zapnout nebo vypnout dle okamžitého stavu počasí.

U objektů napojených na předávací stanice Horní Valy, Lesní /Lesanka/, Bažantnice a Národní 61 bude v tomto období vytápění vždy zapnuto /s vyjímkou havarijních stavů nebo rekonstrukcí /. Tyto objekty jsou technologicky tak propojeny, že je nelze regulovat samostatně. Ročně dodáme odběratelům asi 150 tis. GJ tepla, v závislosti na počasí. Teplo dodávané do objektů je měřeno na patách domů měřidly tepla Clorius a LandisGyr. Postupně probíhá jejich výměna za ultrazvuková měřidla s vysokou přesností.


Provozovaná zařízení

  • 14 parních předávacích stanic
  • 2 horkovodní předávací stanice
  • 121 směšovacích stanic
  • 6 plynových kotelen
  • 13 plynových kotelen v režimu maloodběr
  • 1 kotelna na propan-butan
Vytisknout stránku Vytisknout stránku