Otázky a odpovědi

Prodal jsem bytovou jednotku, chtěl bych ji přepsat?

Při prodeji bytové jednotky je nutné u správce přepsat vlastníka. K tomuto kroku je potřeba vyplnit tento formulář a přijít ke správci s těmito dalšími dokumenty:

  • Doklad o nabytí nemovitosti – Vyrozumění o provedeném vkladu, LV
  • předávacím protokolem (formulář) se zapsanými stavy všech měřidel (voda, poměrové měřiče tepla)
  • nové spojové číslo tzv.SIPO
  • novou adresu prodávajího pro zaslání vyúčtování služeb

Změnil jsem si otopné těleso/a v bytě?

Pokud si vlastník vymění topné těleso/a v bytě za nové a v bytě jsou instalovány poměrové měřiče tepla, je nutné vyplnit žádost o přeprogramovaní a tu doručit správci.


Chci si zvýšit/snížit platbu do fondu oprav?

Pro zvýšení/snížení fondu oprav je nutné vyplnit tento formulář a přinést správci. Při snížení platby do fondu oprav je ještě nutný souhlas statutárního orgánu společenství vlastníků tj. výboru společenství


Mám si upravit zálohy na služby?

Při každé změně osob v domácnosti je vlastník povinen tuto změnu hlásit správci, protože některé poskytované služby(např. osvětlení spol. prostor, výtah) se rozúčtovávají dle nahlášených osob v domácnosti. Zálohy na služby si lze dále upravit i po vyúčtování služeb za uplynulý rok. U nedoplatků se zpravidla zálohy upravují automaticky, v případě přeplatků si úpravy záloh musí vlastník provést u správce sám.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku