Obecné stránky


Městská bytová správa, spol. s.r.o. Hodonín

Zajišťujeme správu nemovitostí, a to privatizovaných bytů a bytů v majetku bytových družstev.