Změna odměny za správu

Informujeme všechny vlastníky bytů, které jsou spravovány Městskou bytovou správou  spol. s r.o., že v letošním roce budeme uplatňovat smluvní navýšení odměny za správu o průměrnou roční míru inflace, která činí za rok 2018 2,1 %, na základě platné smlouvy uzavřené s Vaším společenstvím vlastníků. 

Výše odměny za správu za jednotku se navyšuje  od  1. 2. 2019 na částku 174 Kč včetně DPH.

Navýšení naše společnost neuplatňuje od roku 2011, ale z důvodu navýšení všech vstupních nákladů jsme nuceni po letech k tomuto kroku přistoupit. Proto Vás prosíme o informování všech vlastníků. U těch, kde platba probíhá přes SIPO,  bude provedeno navýšení automaticky, ostatní vlastníci si musí upravit trvalý příkaz k úhradě, dle přiložených výpočtových listů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku